• 0293 3581 806
  • 18 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 1, TP Vị Thanh

Giới thiệu

Giới thiệu về khách sạn Hậu Giang

Công ty TNHH HTC Vị Thanh là một thành viên của HTC GROUP. Chúng tôi tự hào là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư đa ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực khách sạn và F&B. Được sự tin tưởng của Tỉnh uỷ Hậu Giang, Công ty TNHH Vị Thanh đã tiến hành cải tạo, sửa chữa và triển khai kinh doanh Khách sạn Hậu Giang ( Nhà khách Tỉnh uỷ Hậu Giang cũ).

Thông tin liên hệ

Mạng xã hội